Dự án công trình

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Ninh Thuận

Project name : Lắp đặt dây chuyền nghiền cát công suất 50-60 tấn / giờ (2 dây chuyền)
CĐT : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Ninh Thuận
Location : Xí nghiệp đá Đèo cậu, Ninh Thuận
Year : 2019; 2020, 2022