Hệ thống dây chuyền sàng than

Hệ thống dây chuyền sàng than

Tên thiết bị:HTST-DT-01
Công dụng:Sàng than công suất lớn
Nhãn hiệu:Trương Đại Thành
Vật liệu:Sắt

Sản phẩm khác