Dự án công trình

Hợp Tác Xã Sản Xuất Đá Xây Dựng Bình Đê

Tên dự án : Nâng cấp dây chuyền máy nghiền sàng đá công suất 150 tấn/ giờ
CĐT : Hợp Tác Xã Sản Xuất Đá Xây Dựng Bình Đê
Địa điểm : Bình Định
Năm : 2020